Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923’te ulusal kahraman Atatürk ve silah arkadaşları tarafından, İstiklal Savaşı’nın kazanılması ile, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış ve savaşı kazanan devletlerce paylaşılmış Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu ve Trakya’da kalan toprakları üzerine kurulmuştur. 1923 yılında Cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusudur.
Mustafa Kemal Atatürk bir yandan Türkiye’yi demokratik bir yönetim anlayışına kavuştururken aynı zamanda Türk kültür, gelenek ve göreneklerinin de korunacağı ve yaşamaya devam ettirileceğini garanti etmişti.