Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri

Bütün Fakültelerimizde kütüphane bulunmaktadır.Kütüphanelerimizin merkezileştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Fakültelerimizde bulunan kütüphanelerimizden bazıları şunlardır;
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi
06100, SIHHİYE/ ANKARA
Tel: + 90 (0312) 310 32 80 (pbx)
Ankara Üniversitesi Muhlis Erkmen Kütüphanesi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanlık Binası, DIŞKAPI/ ANKARA
Telefon:+ 90 (312) 347 34 91
Ankara Ünviversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi
Cemal Gürsel Caddesi, CEBECİ/ ANKARA
İletişim Adresi : Uzm.Coşkun TARLAKAZAN
Telefon : 595 12 51
E-Posta : tarlakaz@politics.ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
Cemal Gürsel Caddesi, CEBECİ/ ANKARA
İletişim Adresi : Fuat Türker
E-posta: turker@law.ankara.edu.tr
Telefon:595 5299/2299
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Cebeci Yerleşkesi, Cemal Gürsel Cad.,
06590, CEBECİ/ ANKARA
Tel: +90 (312) 363 33 50(10 Hat)
Çevrimiçi olarak tarama yapabileceğiniz sayfalar ;
E-KÜTÜPHANE