Üniversitemizde eğitim, Eylül ayında başlayan Güz ve Şubat ayında başlayan Bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştirilmektedir.

Lisans ve Ön Lisans programlarına başvurular:

Ankara Üniversitesi yurtdışından ön lisans ve lisans programlarına kabul ve kayıt işlemleri “Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yabancı Uyruklu Ofisi” tarafından yürütülmektedir.

Web: oidb.ankara.edu.tr

Lisansüstü programlara başvurular:

Koşullar, kontenjanlar ve özel koşullara ilişkin detaylı duyurular her enstitünün kendi sayfasında ilan edilmektedir.