Türkiye Hakkında Genel Bilgi

Türkiye, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü durumundadır. Üç tarafının denizlerle çevrili oluşu ve bulunduğu konum itibariyle büyük ticaret kervanlarının, ipek ve baharat yollarının rotası olmuştur. Bugün, ulaşılamaz hatta en izole köşelerde bile, farklı kültürleri hissedebilmek ve görmek mümkündür.
Türkiye geçmişteki tarih mirasına ek olarak el becerilerinin çeşitliliği, zengin florası, faunası, bölgesel farklılık gösteren müziği, mutfağı ile de farklılığını sergileyen bir ülke olmuştur.
Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü Türkiye’nin üye olduğu uluslararası örgütlerdendir. 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır.

Türkiye nüfusu 71.892.808’ dir. Nüfus bakımından ise Türkiye, Almanya’nın ardından Avrupa’nın ikinci büyük ülkesidir.
Resmi dili Türkçedir.
Türkiye nüfusunun % 99.8’lik kısmı Müslüman geriye kalan %0.2’lik kısımsa çoğunlukla Hıristiyan ve Yahudilerden oluşur.
Türkiye’nin yönetim biçimi demokratik cumhuriyettir.

Türkiye’nin başkenti Ankara’dır ve 81 vilayetten oluşur.
Yasal oy kullanma yaşı 18’dir.
İklimi kıyı kesimlerde yazın sıcak ve kuru, kışları ise yumuşak ve nemli, anakarasal yerlerde ise yazın oldukça sıcak, kışlar ise oldukça sert ve soğuk geçer.
Büyük merkez ve önemli şehirleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’dır.