Ankara Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikaları ve Üniversitemiz uluslararasılaşma

politikalarımızın toplumsal katkı faaliyetleri koordinatörlüğümüz tarafından hali hazırda uygulanmaktadır.