21/05/2013 tarihinde 6486 sayılı kanunda yapılan değişiklikle tüm yabancı öğrencilerin genel  sağlık sigortası kapsamına alınmaları imkanı doğmuştur.

 “Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”
Örgün Eğitim Gören Öğrenciler:
Öğrenciler YU numaralarını Ankara’daki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yaparak sisteme dahil olabileceklerdir. Primler öğrenciler tarafından ödenmektedir. Bu öğrencilerin sağlık sigortaları öğrenim süreleri ile sınırlı olup kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.Burslu öğrenciler ise aldıkları bursun koşullarına göre burs aldıkları kurum tarafından sigortalanmaktadır. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından verilen Türkiye Bursları’ndan yararlanan öğrencilerin sigorta ile ilgili işlemleri YTB tarafından yapılmakta ve primleri yine bu kurum tarafından karşılanmaktadır.
Değişim Öğrencileri:
6 aydan kısa dönem kalacak olup YU numarası alamayan yabancı uyruklu öğrenciler (örneğin değişim öğrencileri) ise Vergi Dairelerinden Vergi Numarası alarak özel sağlık sigortası yaptırabilmektedirler. Özel sağlık sigortası primleri bir senelik ödenmekte ancak kullanılmayan süreye ait tutar geri alınabilmektedir. Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yasasına göre tüm yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet alabilmeleri için sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır.

Hastanelerimiz

Üniversitemizde uluslararası öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgilenen birim, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’dır. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından gerekli görülmesi halinde öğrenciler, üniversitemize bağlı hastanelere de yönlendirilebilmektedir. Hastanelerimizin iletişim bilgileri aşağıdadır.
1)İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
2)Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi
3)Kalp Merkezi

Poliklinikler:
İnfeksiyon Hastalıkları; (362-97-20/7626)
İç Hastalıkları; (362-97-20 / 7620-7615)
İnfeksiyon Hastalıkları; (362-97-20 / 7626)
Psikiyatri ; (362-97-20 / 7650-7654)
Aile Hekimliği ; (362-97-20 / 7625)
Üroloji ; (362-97-20/7643)
Halk Sağlığı ; (380-84-01/1002)
Diş Sağlığı ve Hastalıkları; (362-97-20/7660)

 
TELEFON : 0 312 595 76 03
Web: http://sks.ankara.edu.tr/