Folklor
Halkbilimi veya yaygın kullanımıyla folklorun ilk Türk kaynakları Orhun Abideleri’dir. Bilimsel döneme kadar çeşitli kaynaklarda atasözleri, efsaneler, hikâyeler, masallar, türküler, seyahatnameler bulunmaktadır.
Türkiye’de folklor araştırmalarında halk edebiyatı, etnoloji ve Türkiyat ile halk kültürünün belli başlıkları ortaya çıkarılmıştır. Gelenekler ve töreler doğum, düğün, ölüm kültürleriyle yaygın bir folklor ağıdır.

Mutfak
Türk mutfağı, Çin ve Fransız mutfaklarıyla beraber dünyanın en zengin mutfaklarındandır. Coğrafyası ve tarihi gereği, Türk mutfağı çok büyük bir çeşitlilik oluşturur. Türk mutfağı, Mezopotamya ve Balkan mutfaklarıyla etkileşime girmiştir, İstanbul Osmanlı Saray mutfağı da Türk mutfağının önemli bir kısmını oluşturur.
Her yörenin ve köyün kendine özgü yemekleri bulunmaktadır.
Günümüzde, Saray kültürü ile halk kültürünün karışımı bir “Türk mutfağı” ortaya çıkmıştır. Birçok saray yemeği, halk tarafından benimsenmiştir.
Türk mutfağı;
• Akdeniz kültürü
• Doğu kültürü
• Saray kültürü
• Bozkır kültürü olarak kategorize edilmektedir.

Müzik
Müzik
Geleneksel Türk müziğinin kökleri iki ana kol olarak; Selçuklu dönemine değin uzanır. Bunlar; halk çevresinde gelişen halk müziği ve aristokrasi çevresinde gelişen klasik türk müziğidir. Şehir ve saray çevresinde gelişen müzik bugünkü Türk Sanat Müziğinin temelini; halk arasında gelişen müzik ise Türk Halk Müziğinin dayanağını oluşturmuştur. Klasik Batı Müziği ise, Cumhuriyet dönemi devrimler sonrası Türkiye’de gelişmiş ve Klasik Batı Müziğine oldukça önem verilmiştir. Çok sesli sanat müziğinde sesini Batı’da ilk duyuran Türk sanatçı Cemal Reşit Rey olmuştur.

Tatil ve Bayramlar
Resmî tatiller
• 1 Ocak – Yılbaşı
• 23 Nisan – Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı
• 1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü
• 19 Mayıs – Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
• 30 Ağustos – Zafer Bayramı
• 29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı
Dinî bayramlar
• Ramazan Bayramı(3 gün)
• Kurban Bayramı (4 gün)