Sonuçlarınızı admissions.ankara.edu.tr (“YERLEŞTİME SONUCU” LİNKİNİ TIKLAYINIZ) sisteminden kontrol edebilirsiniz.
 
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (2019-AYÖS-2020-AYÖS) sonuçları ve AYÖS’e eşdeğer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya, ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre Üniversitemize Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yerleştirme sonucunda geçici kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 7-9 Ekim 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen şekilde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından online olarak yapılacaktır.
 
1- KAYIT TARİHİ
Kayıtlar 7-9 Ekim 2020 tarihleri arasında online olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı online kayıt sisteminden yapılacaktır.
 
2-KAYIT ADRESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı online kayıt adresi:
https://obs.ankara.edu.tr  
 
ONLINE KAYIT SÜRECİ                                          
 
1-      https://obs.ankara.edu.tr  adresinden YÖS Öğrenci Bilgi Kayıt Formuna  AYOS numaranız ve başvuru sırasında kullandığınız mail adresi ile giriş yapınız.

 1. a)      Öğrenim ücreti borcu olmayanlar;
 • Kayıt ekranındaki gerekli tüm bilgileri doldurup, onay kutucuklarını işaretleyiniz.
 • Fotoğrafınızı yükleyiniz.
 • “Kaydı Tamamla” butonuna tıkladıktan sonra geçici kaydınız otomatik olarak yapılır ve durumunuz aktif olur. (Kayıt tarihi bu formu doldurduğunuz tarih olarak kaydedilir.)
 • Geçici kaydınız yapıldıktan sonra https://obs.ankara.edu.tr adresine öğrenci olarak girebilmeniz için mail adresinize gönderilen Kullanıcı Adı ve Şifreyi kullanmanız gerekmektedir.

 

 1. b)      Öğrenim ücreti borcu olanlar;
 • YÖS Öğrenci Bilgi Kayıt Formuna girş yapıldığında öğrenim ücretine ilişkin banka hesap numarasının bulunduğu metin ekranı çıkar.
 • Kayıt ekranındaki gerekli tüm bilgileri doldurup, onay kutucuklarını işaretleyiniz.
 • Fotoğrafınızı yükleyiniz.
 • Ücret ödediğinize dair belgeyi (dekont) yüklemeden kaydınızı tamamlayamazsınız.
 • “Kaydı Tamamla” butonuna tıkladığınızda kaydınız hemen aktif olmaz. Öğrenim ücretini ödediğinize dair onay bilgisi geldikten sonra geçici kaydınız yapılır.
 • Geçici kaydınız yapıldıktan sonra https://obs.ankara.edu.tr adresine öğrenci olarak girebilmeniz için mail adresinize gönderilen Kullanıcı Adı ve Şifreyi kullanmanız gerekmektedir.

2-     oidb.ankara.edu.tr adresinden ulaşılan sayfadaki “Kayıt Durumu Sorgula” (Yeni Kayıtlı Öğrenciler)  https://obs.ankara.edu.tr/preregistration/listnewstudents sayfasından kayıt durumunuzu ve öğrenci numaranızı sorgulayabilirsiniz.
 
3-ÖĞRENİM ÜCRETİ
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim ücretleri için TIKLAYINIZ
 
4-EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ
(01 EKİM-15 ARALIK 2020 Tarihleri Arasında Getirilmesi Gereken Zorunlu Belgeler)
 
Online kaydınız yapıldıktan sonra kayıt durumunuz “Geçici Kayıt” olarak oluşturulmuştur. Gerekli evraklarınızı yukarıda belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeniz durumunda kayıt durumunuz “Kesin Kayıt” olarak güncellenecektir.
Evrak Teslim Adresi:
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
Ankara Üniversitesi Beşevler 10.yıl Kampüsü, Aziz Kansu Binası, 3.kat
Ankara
 
            GEREKLİ EVRAKLAR:
1-Uluslararası Kayıt Formu

 • Kayıt formunda (*) ile gösterilen maddelerin zorunlu doldurulması gerekir. 12,14,15,18 inci maddeleri yabancı uyruklu öğrencilerin (mavi kartlı, Türkiye uyruklu ve çift uyruklular hariç) doldurması gerekir. 16,17 inci maddeleri yabancı uyruklu olan (mavi kartlı ve çift uyruklular hariç) ve ikamet teskeresi olanların doldurması gerekiyor.

ULUSLARARASI KAYIT FORMU için TIKLAYINIZ
 
2-Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesinin aslı
Not: Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesinin aslının çıktısını https://ayostercih.ankara.edu.tr/Login/Index web adresinden e-mail adresiniz ve başvuru yaparken kullanmış olduğunuz şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
3-Pasaport fotokopisi, var ise ikamet teskeresi fotokopisi
NOT:

 • İkamet teskeresi olmayanlar adayların, kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekir.
 • Mavi kart sahipleri ile TC vatandaşı olanlar ikamet teskeresi fotokopisi getirmelerine gerek yoktur.

4-Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge
5-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan (Sonradan Türk Vatandaşlığını kazanan) çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği
6-Yerleştirilmesine esas teşkil eden, (Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT, TAWJİHİ, Fransız Bakaloryası, v.b) sınav sonuç belgesinin aslı
NOT:

 • GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir.
 • SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan 15 Aralık 2020 tarihine kadar kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Ankara Üniversitesi’nin SAT Kodu:7964)
 • TQDK sonucu ile kayıt olacak adayların, Onaylı Test sonuçları ile birlikte Azerbaycan Sınav Merkezince onaylanmış sonuç belgesi gerekir.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara geçici kayıt hakkı kazanan adayların yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.

 
7-Ortaöğretim (Lise) diplomasının aslı
8-Ortaöğretim (Lise) diplomasının noterden veya eğitim müşavirliği’nden onaylı Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümesi
9-Transkript aslı ve noterden veya eğitim müşavirliği’nden onaylı Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş tercümesi
10-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı
11-Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurtdışında okuduklarını gösterir mezun olunan okuldan onaylı belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript almaları gerekir.
12-KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi
(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)
13-Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf
14-Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz
15- Maddi Güvence Belgesi

 • Adayın en az bir yıllık öğrenim ücretini karşılayabilecek meblağ bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada adına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi.
 • Şayet adayın tüm eğitim masraflarını karşılamayı taahhüt eden anne veya babası aşağıdaki linkten dilekçe örneğini doldurup imzalayıp ekine de dilekçeyi imzalayanın pasaport ya da kimliğini ve maddi güvence olarak gösterdiği belgeyi eklemesi gerekir.

(Taahhüt edenin Onaylı maaş bordosu veya adayın en az bir yıllık öğrenim ücretini karşılayabilecek meblağ bulunduğunu gösterir Türkiye’deki herhangi bir bankada adına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi)
MADDİ GÜVENCE DİLEKÇE ÖRNEĞİ için TIKLAYINIZ
 
16-Üniversitemiz Türkçe programlara kayıt hakkı kazanan adayların Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diplomalarını /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi ya da kayıt belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
5- İKAMET BAŞVURUSU
Online kaydını tamamlayan ancak Türkiye’de oturum izni olmayan Yabancı Uyruklu öğrencilerin http://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden online başvuru yapmaları ve burada bulunan gerekli belgeleri Yabancı Öğrenci Başvuru Ofisine (E-mail: ug.admissions@ankara.edu.tr, Tel: +90 312 2126040/2098-2099) teslim etmeleri gerekmektedir.
 
NOT1: Online kayıt yaptıranların, belgelerinin aslını ve onaylı suretleri ile denklik belgelerini 1 Ekim-15 Aralık 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen tarih aralığında teslim etmeyenler ile yanlış bilgi beyan edenlerini kayıtları silinecektir.
NOT2: Ankara Üniversitesi TÖMER diploması olmayan tüm adaylar kayıttan sonra bir defaya mahsus ücretsiz Türkçe Yeterlilik sınavına tabi tutulacaktır.
(TC diploması ve Öğrenim dili %100 yabancı dil olan programlara kayıt olanlar hariç)
NOT3: Kayıt şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların yerleştirme veya kayıt işlemleri yapılmış olsa dahi kayıtları iptal edilir.
NOT4: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik,  Diş Hekimliği, Hukuk ve Tıp alanlardaki kontenjanın %10’unu aşılmamasına karar verildiğinden anılan programlardan Eğitim Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi İngilizce, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi programlarının kontenjanı %10 olduğu için bu programlara yukarıda belirtilen uyruktaki öğrencilerin kaydı yapılsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.