Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (2019-AYÖS-2020-AYÖS)* ve Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.
                        
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından başvuru yapacak olan adaylar Üniversitemize yurtdışından alınacak öğrenci kontenjanı kapsamında ön lisans ve lisans programlarına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.
 
BAŞVURULAR SADECE ONLINE ORTAMDA YAPILACAK OLUP HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN KESİNLİKLE ELDEN BELGE ALINMAYACAKTIR.
 

İLETİŞİM

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU OFİSİ

E-posta: ug.admissions@ankara.edu.tr

Telefon: +90 312 2126040/2098-2099

Sorularınızın çoğunun cevaplarının zaten bu duyuruda olduğunu unutmayın. Başvurularınıza ilişkin olarak Başvuru Ofisine yapabileceğiniz telefon aramaları, yoğun başvuru sayısı nedeniyle zamanında yanıtlanamayabilir.

 
Tıp Fakültesi (Türkçe), Tıp Fakültesi (İngilizce), Diş Hekimliği (Türkçe), Diş Hekimliği (İngilizce), Kimya Mühendisliği, Tiyatro, Spor Bilimleri Fakültesi tüm bölümleri ve Devlet Konservatuvarı tüm bölümleri kontenjanları dolmuştur.
Bu programlara başvuru alınmayacaktır.
 
ÇOK ÖNEMLİ NOTLAR
Not 1:
Birinci ve ikinci başvuruda başvurusu reddedilen adaylar ise yeni kullanıcı kaydı oluşturarak başvuru yapmalıdır.
 
Not 2:
İlk ve ikinci başvuruda kayıt hakkı kazanan adaylar başvuru yapamazlar.
 
Not 3:
Azerbaycan vatandaşları lise diploması ile başvuru yapamazlar, aşağıda listedeki sınavlardan biri ile başvuru yapabilir.
 
Not 4:

 • Çift uyruklu olanlardan uyruğunun biri Türk olanlar
 • Anne veya babası Türk olanlar

başvurularını sadece Türk vatandaşı (sistemden Türk olarak işaretlenmeli) olarak yapabilirler.
 
Not 5:

 • Türk vatandaşları,
 • Çift uyruklu olanlardan uyruğunun biri Türk olanlar,
 • Anne veya babası Türk olanlar

Açık Öğretim Lise Diploması ile başvuru yapamazlar.
 
 
1) ÖNEMLİ TARİHLER
 

BAŞVURU TARİHLERİ 22 Eylül –25 Eylül 2020
SONUÇLARIN DUYURULMASI 2 Ekim 2020
KESİN KAYIT TARİHİ7 7 Ekim – 9 Ekim 2020

 
 
2) PROGRAMLAR KONTENJANLAR VE KOŞULLAR
Kontenjanlar için tıklayabilirsiniz . (Kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra güncellenecektir.)
NOT: 04/07/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı gereğince Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Hukuk ve Tıp alanlarındaki kontenjanın %10’una bu kapsamdaki öğrencilerin yerleştirmesi yapılacaktır.
 
Program  ve Koşullar  için tıklayabilirsiniz .
 

3)     ÖĞRENİM ÜCRETİ

2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı Öğrenim ücretleri
     

4)     ÖNEMLİ NOTLAR

 

 • Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Ankara Üniversitesi’nin yetkisindedi Ankara Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.
 • Değerlendirmede kullanılacak sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi ile başvuru yapılmalıdır.
 • Birden fazla sınav sonucu ile başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Değerlendirmede %10 ülke kontenjanı uygulanmaktadır. Aday uyruğunu başvuru formuna düzgün girmesi gerekmektedir. Uyruğundan farklı bir ülke girmesi durumunda kayıt hakkı kazanmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.
 • Başvuran adaylardan herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.
 • AYÖS, SAT ve ACT sınavları ile başvuracak adayların sınav sonuçlarının; AYÖS 2019 veya 2020 yıllarına, SAT ve ACT 2019 veya 2020 yıllarına ait olması gereklidir.
 • Başvuru evrakları arasında yer alan belgelerin mutlaka onaylı olması gerekmektedir. (Sınav sonucu AYOS, SAT, ACT hariç)
 • Almanya lise diploması ile başvuracak adayların Türkiye’deki teknik/meslek lisesine denk olan Fachabitur ile başvurmaları halinde başvuruları geçersiz olacaktır. Sadece genel lise diplomalarına denk olan Abitur diploması geçerli sayılacaktır.
 • SAT Sınav sonucu ile başvuracak adayların, kayıt tarihlerine (09/10/2020) kadar sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Ankara Üniversitesinin CollegeBoard SAT Kodu: 7964)
 • Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.
 • Başvuru için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

5)     GENEL KOŞULLAR

 1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
 • *a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 1. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvurabil

 

 1. Adaylardan;

 

 • KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • *a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift  uyruklular  (ortaöğreniminin  (lise)  tamamını  KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular

başvuramaz.
 
* Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt  işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.
 

6)     BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNDE    KULLANILACAK SINAV SONUÇLARI

A. AYÖS 2019 veya AYÖS 2020‘den en az 50 standart puan,
* Diğer Üniversitelerin YÖS sonuçları kabul edilmemektedir.
B. ABITUR sınavında en az 4 puan,
C. Uluslararası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30,
D. SATI sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı,
E. ACT sınavından en az 24 puan.
F.GCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, olarak ve A seviyesi konularından farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam puan almış ol (Beklenen sonuçlar ile başvuru alınmamaktadır)
G. Fransız Bakaloryası Başvurulan programla ilgili dalda en az 15/20 almış olma
H. Azerbaycan’da yapılan merkezi üniversite giriş sınavında (TQDK), başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az 400 puan almış olmak.
I. Ürdün ve Filistin Tawjihi Tüm programlar için minimum 80 puan almış ol
J. West African Examination Council West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) (WAEC) En az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olm”
K.Güney Kore’ de “Korea Institute of Cirriculum and Evaluation (KICE) tarafından yapılan College Scholastic Aptitude Test (CSAT) sınavı Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]” sınavından en az % 7
L. Japonya Daigaku Nyüski Senta Shiken Giriş Sınavı Sınavın Yapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav Süreleri Japonca 80 dk (200 puan)
Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (10O puan), 2 alan 130 dk (200 puan) (Tarih – Coğrafya, Vatandaşlık) Matematik I 60 dk (100 puan)
Matematik II 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)
Yabancı Dil 80 dk (200 puan)
(j),(k) bentlerindeki sınavlara giren öğrencilerin kabulü ilgili Fakülteden görüş alınarak yapılacaktır.
M. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.
N. Lise Diploması not ortalaması 60 ve üstü olanlar başvuru yapabilirler: Yukarda ki sınav türlerin yerleştirilmesi yapıldıktan sonra boş kontenjan kalması durumunda ulusal düzeydeki lise bitirme sınavlarına göre yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
* Azerbaycan vatandaşları lise diploması ile başvuru yapamazlar, yukarıdaki sınavlardan biri ile başvuru yapabilir.
 

 • Üniversite Giriş Sınavı Özelliğinde Olanlar Sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

 

7)     BAŞVURU BELGELERİ

 • Başvuru Formu: Başvuru formu Online Başvuru sisteminden doldurulur
 • Lise Diploması onaylı örneği ve Türkçe çevirisinin onaylı örneği: Lise diplomasının aslı Türkçe değil ise Yeminli Tercüme Büroları tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş onaylı örneği ve lise diploması onaylı örneği ile birlikte sunulu Henüz diplomasını almayan adaylar, liselerinden alacakları, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belgeyi (geçici mezuniyet belgesi) sunarlar.
 • Not Dökümü Belgesi (Transkript): Adaylar lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunarlar. Transkript lisede okunan bütün yıllarda alınan derslerin not dökümlerini içermelidir. Transkriptin aslı Türkçe değil ise Yeminli Tercüme Büroları tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş örneği de transkriptle birlikte sunulur.
 • Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucu (AYOS, SAT, GCE, Uluslararası Bakalorya b.) gönderilir. İlanın 6 ıncı maddesinde belirtilen “Başvuruda Bulunacak Adayların Değerlendirmesinde Kullanılacak Sınav Sonuçları” kabul edilir. Belirtilen sınavların dışında başvuru yapılamaz.
 • Pasaport Fotokopisi: Adayların, pasaportlarının resimli ve kimlik bilgilerinin olduğu sayfalarını sisteme yüklemelidir
 • Çift uyruklu olanlardan ilk uyruğunun T.C. olmadığına dair belge. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Mavi Kimliği olanların Mavi Kart Belgesi Fotokopisi

 

8)     BAŞVURU SÜRECİ

 

 • Online başvuru sistemi yurtdışından öğrenci kontenjanı öğrenci alım takviminde belirtilen süreler arasında açılır.
 • Başvuru yapabilmek için 7.madde de belirtilen başvuru belgeleri, online başvuru sistemine yüklenir
 • Sadece başvuru formunu doldurup istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edil
 • Adaylar, başvuru formunu büyük harflerle (e-posta adresi hariç) doldurmalı ve istenen belgeleri eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklemelidir
 • Yüklenen belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecekti
 • Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur
 • Birden fazla kullanıcı adıyla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Sisteme yükleme işi bittikten sonra başvuru kayıt edilir
 • Yüklenen belgeler sistemden ön değerlendirme yetkisi verilen personeller tarafından kontrol edildikten sonra, belgelerde eksiklik yoksa ve şartlar sağlanıyorsa, başvuru durumunuz “onaylandı” aşamasına alınır.
 • Belgelerde eksiklik varsa ve şartları sağlamıyorsa, başvuru durumunuz “reddedildi” aşamasına alınır.
 • Sistemde durumu “reddedildi” olarak değiştirilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adaylar online başvuru formunda “Sınav Türü” ne Özel Yetenek Sınavını seçmeleri gerekir. Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir. Sınav Türünü Özel yetenek Sınavı seçenler sadece Özel Yetenek ile alan bölüm veya programları tercih yapmalıdırlar.
 • Tercihler kontenjan tablosunda bulunan program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.
 • Tercih yaparken tercih sırası en çok istenilen programdan başlanarak yapılmalıdır.

NOT: Mezuniyet ortalaması (Diploma notu) ile başvuru yapan adayların,  Yurtdışındaki okullardan veya yurtdışında bulunan MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar ile bu kapsamdaki öğrencilerden de Diploma notu 100 üzerinden 60 ve üstü olanlar başvuru yapabilirler.
 
 

9)     BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ

 • Tüm adaylar başvuru yaptıkları “Sınav Türü”ne göre değerlendirilir. Sınav türüne uygun belge yüklemeyen adayların başvuruları reddedilir.
 • Belgelerini sisteme eksiksiz yükleyen adayların başvuru durumları “onaylandı” olarak değiştiril
 • Başvuruları Ankara Üniversitesine Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesine uymayan adayların başvuru durumu “reddedildi” olarak değiştirilir.
 • Başvuru durumu değişen tüm adayların başvuru yaptıkları şahsi e-posta adreslerine “Başvuru Durumunuz Rededildi”, “Başvuru Durumunuz Onaylandı” şeklinde e-posta gönderilir.

 

10)   BAŞVURU ADRESİ

 

Başvuru Linki:

 

http://admissions.ankara.edu.tr

 
11)  EĞİTİM DİLİ
 
Üniversitemizde eğitim dili genel olarak Türkçe’dir. Tamamen yabancı dille de eğitim verilmektedir. Başvuru yapacağınız programın eğitim dili için kontenjanlar linkinde bakınız maddelerinin açıklamalarından bilgi alabilirsiniz.
 

12)     TÜRKÇE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

 
Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlara öğrenci kabulünde ve Türkiye Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Türkçe Yeterlilik Belgesi aranmaz.
Adaylar Ankara Üniversitesi’ne yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi Sınavına alınacaklardır. Sınav sonucunda başarılı olup diploma almaya hak kazanan adaylar eğitimlerine başlayacaklardır. Başarısız olan adaylar en çok 2 yıl Türkçe dil eğitimi alacaklardır.
 

13)     SONUÇLARIN DUYURULMASI

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 2/10/2020 tarihinde http://oidb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

 

14)     KESİN KAYIT

Kesin kayıt 5/10/2020-9/10/2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı online kayıt sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

15)     KAYITTA İSTENEN BELGELER

 

 • Ortaöğretim diplomasının aslı ve noterden onaylı tercümesi,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,
 • Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır.(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)
 • Yerleştirilmesine esas teşkil eden, Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT v.b) sınav sonuç belgesinin aslı, (GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir)
 • SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir (Ankara Üniversitesinin College Board SAT Kodu: 7964)
 • KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge
 • Uyruğundan birisi T.C. olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
 • Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesi aslı,

(Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesinin (Kabul Mektubunun) aslının çıktısını https://admissions.ankara.edu.tr/Login/Index web adresinden başvuru yaparken kullanmış olduğunuz e-mail adresiniz ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz) (Başka kurum, kuruluş ve kişilerden gelen Yerleştirme Belgelerine (Kabul Mektubu) itibar edilmemelidir.) Kabul belgesinin aslı adayların adreslerine postalanmayacaktır.
Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Öğrenim Vizesi olmadan Türkiye’ye giriş yapanların kaydı yapılmayacaktır. Ayrıntılı bilgi: e-ikamet.goc.gov.tr

 • Pasaport fotokopisi ve (İkameti olmayanlar kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) getirmeleri gerekir ),
 • Yeni çekilmiş 3.5×5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,
 • Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,
 • Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence Miktarı (Kayıt yaptıracak adayların, kayıt için başvuruda bulundukları programın ilk yılını tamamlamak için gerekli olan öğrenim, konaklama ve kitap giderlerini karşılayabilecek durumda olduğunu gösterir banka defterini ya da masrafları karşılamayı üstlenen kişinin taahhütnamesini belgelemesi gerekir)
 • Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi yada kayıt belgesi (TÖMER’e kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte/yüksekokullardaki kayıtları en çok iki öğretim yılı (Kısmen Yabancı Dil eğitimi verilen programlara kayıt olanlara en çok bir öğretim yılı) için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diploması/Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesini ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez)

 

 • Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için gerekli belgeleri sunamaması, yanlış beyanda bulunması ya da istenen kriterleri sağlayamaması durumunda kesin kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi kayıtları iptal edilir.