Değerli Öğrencimiz,
Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ülkemizi daha yakından tanıması, akademik ve mesleki donanımlarının artırılması, sivil toplum bilinciyle projeler üretilmesi ve sosyal sorumluluk/farkındalık oluşturulmasını sağlamak amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı / Türkiye Bursları tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi başvuruları açılmıştır.
Uluslararası Öğrenci Akademisi Türkiye’de  öğrenim  gören  bütün  uluslararası öğrencilere, bölgesel çalışmalardan güzel sanatlara, girişimcilikten çeviri atölyelerine, sağlıktan gönüllülük faaliyetlerine kadar çok çeşitli alanlarda eğitim alma, alanında  öncü kurumlar ve yetkin isimlerle tanışma ve bir araya gelme, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerle tanışma, makale ve rapor gibi akademik yayınlar ya da kişisel kabiliyetlerini ortaya koyabileceği eserler sunma, daha akıcı ve yetkin bir Türkçe konuşma ve yazma, kültürel ve tematik gezi/faaliyetlere katılma fırsatı sunmaktadır.
Not: Ulu slararası Öğrenci Akademisi b üt ü n u luslarar ası öğr en ciler in başvu ru sun a açıkt ır. Programların tamamı ücretsizdir. Soru ve önerilerinizi akademi@ytb.gov.tr adresi üzerinden  iletebilirsiniz.
 
Detaylı bilgi ve başvuru için www.turkiyeburslari.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz.
Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2020
Katılımınızı bekler, başarılar dileriz.