Kayıt hakkı kazananların listesine http://oidb.ankara.edu.tr/?p=11512 adresinden ulaşabilirsiniz.