Kayıt hakkı kazananların listesine http://oidb.ankara.edu.tr/?p=8663 adresinden ulaşabilirsiniz.