Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (2015-AYÖS-2016-AYÖS) ve Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından başvuru yapacak olan adaylar Üniversitemize yurt dışından alınacak öğrenci kontenjanı kapsamında ön lisans ve lisans programlarına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.
1-ÖNEMLİ TARİHLER
BAŞVURU TARİHLERİ                        : 31/05/2016-01/07/2016
SONUÇLARIN DUYURULMASI         : 22/07/2016
KESİN KAYIT TARİHİ                           : 05/09/2016-09/09/2016

2-KONTENJANLAR ve PROGRAM VE KOŞULLAR
Kontenjanlar için tıklayabilirsiniz.
Program ve Koşullar için tıklayabilirsiniz.
3-GENEL KOŞULLAR
Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adaylardan:
-Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
1) Yabancı uyruklu kişiler,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenlerin,
3) Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup, aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanların,
4)    a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

  1. b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların
başvurularının kabul edilmesi.
Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.
4-BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK SINAV SONUÇLARI
Aşağıdaki sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi ile başvuru yapılmalıdır.
BİRDEN FAZLA SINAV SONUCU İLE BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
a ) AYÖS 2015 veya AYÖS 2016‘dan en az 50 standart puan,
b ) ABITUR sınavında en az 4 puan,
c ) Uluslararası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30,
d ) SATI sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı,
e ) ACT sınavından en az 24 puan.
f ) GCE ve  Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, olarak ve A seviyesi konularından farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam puan almış olmak.
(Beklenen sonuçlar ile başvuru alınmamaktadır.)
g ) Fransız Bakaloryası Başvurulan programla ilgili dalda en az 15/20 almış olmak.
h) Ürdün ve Filistin TawjihiTüm programlar için minimum 80 puan almış olmak.
ı) West African Examination Council West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) (WAEC) En az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak.”
i) Güney Kore’ de “Korea Institute of Cirriculum and Evaluation (KICE) tarafından yapılan College Scholastic Aptitude Test (CSAT) sınavı Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]” sınavından en az % 75.
j ) Japonya Daigaku Nyüski Senta Shiken Giriş Sınavı
Sınavın Yapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav Süreleri
Japonca 80 dk (200 puan)
Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (10O puan), 2 alan 130 dk (200 puan) (Tarih – Coğrafya, Vatandaşlık) Matematik I 60 dk (100 puan)
Matematik II 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)
Yabancı Dil 80 dk (200 puan)
(i),(j) bentlerindeki sınavlara giren öğrencilerin kabulü ilgili Fakülteden görüş alınarak yapılacaktır.
k ) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.
Üniversite Giriş Sınavı Özelliğinde Olanlar Sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.
5-BAŞVURU BELGELERİ
Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS 2015-AYÖS 2016) ile başvuracak adaylar;
Yurtiçinden ve yurtdışından Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS) ile başvuracak adaylar tercihlerini 31 Mayıs-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında http://ayostercih.ankara.edu.tr adresinden AYÖS numarası ile yapacaklardır. Adaylar aşağıdaki başvuru belgelerini şahsen veya posta ile Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Başvuru Belgeleri:
1–Başvuru Formu (Bu form http://ayostercih.ankara.edu.tr adresinden AYÖS numarası ve sınav giriş yılı ile giriş yapılarak doldurulan formun çıktısını alarak imzaladıktan sonra başvuru belgelerinizle birlikte göndermelisiniz.)
2-1 adet Fotoğraf
3-Sınav Sonuç Belgesi
4– Lise diplomasının onaylı örneği ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği
5-Pasaport fotokopisi ve Mavi Kimliği olanlar Mavi kimlik fotokopisi
6-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
7-Türk uyruklu olup Genel Koşullar başlığı altındaki 4.madde kapsamında başvuracak adaylardan, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu olanlar ortaöğretiminin (lise) son üç yılını,   01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu olanlar ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresini kapsayan transkript alınmalıdır.)
Başvuru süresinden sonra Ankara Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına postayla gönderilen veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.
Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR V.B) Sınav sonucuna göre başvuracak adaylar;
Yurtiçinden ve yurtdışından Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR v.b.) sınav sonucuna göre başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen belgeleri bir zarf içerisinde 31 Mayıs-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında aşağıdaki başvuru belgelerini şahsen veya posta ile Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 Başvuru Belgeleri
1-Başvuru formu
2-2 adet Fotoğraf
3-Sınav Sonuç Belgesi ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği (Lise diploması özelliğinde olan sonuçlar ile başvuru yapacak adaylar kendi Elçiliklerinin Eğitim Müşavirliğinden onaylı)
4-Lise diplomasının onaylı örneği ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği (Kendi Elçiliğinizin Eğitim Müşavirliğinden onaylı)
5-Pasaport fotokopisi ve Mavi Kimliği olanlar Mavi Kimlik fotokopisi
6-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
7-Türk uyruklu olup Genel Koşullar başlığı altındaki 4.madde kapsamında başvuracak adaylardan, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu olanlar ortaöğretiminin (lise) son üç yılını,   01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu olanlar ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresini kapsayan transkript alınmalıdır.) Adayların başvuru formunu bilgisayarlarına indirip adayların başvuru formunu doldurarak yukarıda istenilen diğer belgeler ile birlikte,
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Üniversitemiz bölüm ve programlarına başvuru yapacak adaylar için
 Başvuru Belgeleri
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Program Kontenjanları
Başvurucak adayların aşağıdaki formda tercihlerini belirterek başvuru belgeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
1-Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu
2-2 adet Fotoğraf
3-Sınav Sonuç Belgesi ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği
4-Lise diplomasının onaylı örneği ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği
5-Pasaport fotokopisi
6-Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
7-Türk uyruklu olup Genel Koşullar başlığı altındaki 4.madde kapsamında başvuracak adaylardan, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu olanlar ortaöğretiminin (lise) son üç yılını,   01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu olanlar ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamladıklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresini kapsayan transkript alınmalıdır.)
Not:Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan programları tercih yapan adayların ilgili Fakülte/Yüksekokulların web adreslerinden sınav başvuru ilanını takip etmeleri gerekmektedir.
 Posta Adresi :
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
Ord. Prof. Dr.Aziz Kansu Binası (Rektörlük Ek Hizmet Binası) B Blok 3 Kat Beşevler/ANKARA TR-06100,
Adresine en geç 14/09/2015 tarihinde ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.
Başvuru süresinden sonra Ankara Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına postayla gönderilen veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.
6-TERCİH İŞLEMİ
AYÖS sınav sonucu ile başvuracak adaylar http://ayostercih.ankara.edu.tr adresinden AYOS numarası ve giriş yılını girerek açılan formda beş tercih yapacaklardır.
Eşdeğer sınav sonucu ile başvuru yapacak adaylar tercihlerini-Başvuru formu üzerinde yapacaklardır.
Tercihler kontenjan tablosunda bulunan program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.
 AYÖS ile başvuru yapacak adaylar başvuru formunu doldurup kaydet tuşuna bastıktan sonra “kaydınız başarı ile tamamlanmıştır.” uyarısı gelecektir. Söz konusu uyarı geldikten sonra başvurunuz tamamlanmıştır.
7-EĞİTİM DİLİ
Üniversitemizde eğitim dili genel olarak Türkçe’dir. Kısmen veya tamamen yabancı dille de eğitim verilmektedir. Başvuru yapacağınız programın eğitim dili için Kontenjanlar linkinde bakınız maddelerinin açıklamalarından bilgi alabilirsiniz.
8-TÜRKÇE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Yurtdışından gelen adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması ya da Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz konusu belgeyi sunamayanlara en çok 2 yıl süre tanınır. Bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.
Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlara öğrenci kabulünde bu koşul aranmaz.
Adaylar Ankara Üniversitesi’ne yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi Sınavına alınacaklardır. Sınav sonucunda başarılı olup diploma almaya hak kazanan adaylar eğitimlerine başlayacaklardır. Başarısız olan adaylar B ya da C kurundan birinde en çok 2 yıl Türkçe dil eğitimi alacaklardır.
9-SONUÇLARIN DUYURULMASI
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 22/07/2016 tarihinde http://oidb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Ayrıca, kabul edilen adaylara Ankara Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir. Adaylar yerleştirme belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alacaklardır.
Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
10-KESİN KAYIT
Kesin kayıt 05 Eylül-09 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıta istenilen belgeler
1)Ortaöğretim diplomasının aslı ve noterden onaylı tercümesi,
2) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,
3)Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır.(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)
4) Yerleştirilmesine esas teşkil eden, Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT v.b) sınav sonuç belgesinin aslı,
(GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir.)
SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç belgelerinin ETS tarafından doğrudan kayıt adresine gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir.
(Ankara Universitesinin SAT Kodu:7964)
5) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi.(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması gerekir)
6) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge
7) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
8) Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesi aslı,
9) Pasaport fotokopisi ve  (İkameti olmayanlar kayıt yaptırdıktan sonra ikamet teskereleri ile birlikte yabancı kimlik numaralarını (YU numarası) getirmeleri gerekir ),
10) Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,
11) Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,(Katkı Payı için Tıklayınız)
12) Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı
(Kayıt yaptıracak adayların, kayıt için başvuruda bulundukları programın ilk yılını tamamlamak için gerekli olan öğrenim, konaklama ve kitap giderlerini karşılayabilecek durumda olduğunu gösterir banka defterini ya da masrafları karşılamayı üstlenen kişinin taahhütnamesini belgelemesi gerekir.)
13) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesi yada kayıt belgesi (TÖMER’e kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte/yüksekokullardaki kayıtları en çok iki öğretim yılı için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diploması/Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesini ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez).
Not:Genel Sağlık Sigortası : Kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.