Üniversitemize uyum haftası 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Uyum Programı Bültenine ulaşmak için;
http://uyum.ankara.edu.tr/files/2014/08/Uyum-Program%C4%B1-Bulteni-20151.pdf
Akademik Takvime ulaşmak için;
http://oidb.ankara.edu.tr/files/2015/09/1516akademiktak.pdf