YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI
Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (2013-AYÖS-2014-AYÖS) ve Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR,) sınav sonuçlarına göre yurtdışından 11 Haziran-02 Temmuz 2014 tarihleri arasında yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ : 11/06/2014-02/07/2014
SONUÇLARIN DUYURULMASI: 25/07/2014
KESİN KAYIT TARİHİ : 01/09/2014-08/09/2014
Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından başvuru yapacak olan adaylar Üniversitemize yurt dışından alınacak öğrenci kontenjanı kapsamında ön lisans ve lisans programlarına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.Üniversitemiz programlarına alınacak yurt dışından öğrenci kontenjanlarına Kontenjanlarve Program ve Koşullar linkinden ulaşabilirsiniz.
GENEL KOŞULLAR

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adaylardan:-Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
a)Yabancı uyruklu kişiler,
b)Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenlerin,
c)Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup, aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanların,
d)Türk vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
e)KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların
başvurularının kabul edilmesi.

Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK SINAV SONUÇLARI
Aşağıdaki sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi ile başvuru yapılmalıdır.

BİRDEN FAZLA SINAV SONUCU İLE BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS) 2013-AYÖS- 2014-AYÖS’nden en az 50 standart puan.
-SAT I sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı alan adaylar,
-ACT sınavından en az 24 puan.
-ABITUR sınavından en fazla 4 puan (1-4 arası) alan adaylar,
-Uluslararası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30 olan adaylar,Üniversite Giriş Sınavı Özelliğinde Olanlar Sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR
Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS 2013-AYÖS 2014) ile başvuracak adaylar;
Yurtiçinden ve yurtdışından Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS) ile başvuracak adaylar tercihlerini 11 Haziran-02 Temmuz 2014 tarihleri arasında http://ayostercih.ankara.edu.tr adresinden AYÖS numarası ile yapacaklardır.Adaylar aşağıdaki başvuru belgelerini şahsen veya posta ile Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:
1-Başvuru Formu (Bu form http://ayostercih.ankara.edu.tr adresinden AYÖS numarası ve sınav giriş yılı ile giriş yapılarak doldurulan formun çıktısını alarak imzaladıktan sonra başvuru belgelerinizle birlikte göndermelisiniz.)
2-1 adet Fotoğraf
3-Sınav Sonuç Belgesi
4- Lise diplomasının onaylı örneği ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği
5-Pasaport fotokopisi
6-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Başvuru süresinden sonra Ankara Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına postayla gönderilen veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR,) Sınav sonucuna göre başvuracak adaylar;Yurtiçinden ve yurtdışından Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR) sınav sonucuna göre başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen belgeleri bir zarf içerisinde 11 Haziran-02 Temmuz 2014 tarihleri arasında aşağıdaki başvuru belgelerini şahsen veya posta ile Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

1-Başvuru formu
2-2 adet Fotoğraf
3-Sınav Sonuç Belgesi ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği
4-Lise diplomasının onaylı örneği ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği
5-Pasaport fotokopisi
6-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz

Adayların başvuru formunu bilgisayarlarına indirip adayların başvuru formunu doldurarak yukarıda istenilen diğer belgeler ile birlikte,

Posta Adresi :
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
Rektörlük Ek Hizmet Binası A Blok Giriş Kat Beşevler/ANKARA TR-06100,Adresine en geç 02/07/2014 tarihinde ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.Başvuru süresinden sonra Ankara Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına postayla gönderilen veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Üniversitemiz bölüm ve programlarına başvuru yapacak adaylar:
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Program Kontenjanları Başvurucak adayların aşağıdaki formda tercihlerini belirterek başvuru belgeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir
1-Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu
2-2 adet Fotoğraf
3-Sınav Sonuç Belgesi ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği
4-Lise diplomasının onaylı örneği ile Türkçe çevirisinin onaylı örneği
5-Pasaport fotokopisi
6-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz

Not:Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan programları tercih yapan adayların ilgili Fakülte/Yüksekokulların web adreslerinden sınav başvuru ilanını takip etmeleri gerekmektedir.

TERCİH İŞLEMİ
AYÖS sınav sonucu ile başvuracak adaylar http://ayostercih.ankara.edu.tr adresinden AYOS numarası ve giriş yılını girerek açılan formda beş tercih yapacaklardır. 
Eşdeğer sınav sonucu ile başvuru yapacak adaylar tercihlerini-Başvuru formu üzerinde yapacaklardır.
Tercihler kontenjan tablosunda bulunan program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.
FORMUN SONUÇLANDIRILMASI
Başvuru formunu doldurup kaydet tuşuna bastıktan sonra “kaydınız başarı ile tamamlanmıştır.” uyarısı gelecektir. Söz konusu uyarı geldikten sonra başvurunuz tamamlanmıştır.

BAŞVURU ÜCRETİ:
Başvuru yapacak adayların başvuru ücreti olarak 100 Doları, AYÖS sonucuna göre başvuru yapan adayların ise 20 Doları aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir. (Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır).
USD HESABI:
Banka:Halkbank
Şube adı ve kodu:Cebeci Şubesi,209
Hesap No:58000049
Hesap sahibi:Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
IBAN:TR360001200920900058000049
SWİFT KODU :TRHBTR2AXXXAdayların, başvuru ücretini yatırırken dekonta “önce aday numarasını, sonra adı, soyadı, başvurunun açık adını (Yurtdışından Öğrenci Yerleştirme Başvurusu) sırasıyla yazdırmaları gerekmektedir.

Aday numarası, ad ve soyad bilgilerinin eksik olduğu dekontlar işleme konulamayacağı için ilgililerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır ve para iadesi yapılmayacaktır.
Eş Değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR) Sınav sonucuna göre başvuracak adayların başvuru ücretini yatırırken dekonta adı, soyadı ve başvurunun açık adını (Yurtdışından Öğrenci Yerleştirme Başvurusu) sırasıyla yazdırmaları gerekmektedir.
Başvuru ücreti yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

EĞİTİM DİLİ
Üniversitemizde eğitim dili genel olarak Türkçe’dir. Kısmen veya tamamen yabancı dille de eğitim verilmektedir. Başvuru yapacağınız programın eğitim dili için Kontenjanlar linkinde bakınız maddelerinin açıklamalarından bilgi alabilirsiniz.
TÜRKÇE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Yurtdışından gelen adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması ile kanıtlamak zorundadırlar. Söz konusu belgeyi sunamayanlara en çok 1 yıl süre tanınır. Bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.
Adaylar Ankara Üniversitesi’ne yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi Sınavına alınacaklardır. Sınav sonucunda başarılı olup diploma almaya hak kazanan adaylar eğitimlerine başlayacaklardır. Başarısız olan adaylar B ya da C kurundan birinde 1 yıl Türkçe dil eğitimi alacaklardır.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 25/07/2013 tarihinde http://oidb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Ayrıca, kabul edilen adaylara Ankara Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
KESİN KAYIT
Kesin kayıt 01-08 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıta istenilen belgeler
1) Ortaöğretim diplomasının aslı (noterden onaylı tercümesi),
2) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,
3)Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır.(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)
4) Yerleştirilmesine esas teşkil eden, Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT) sınav sonuç belgesinin aslı,
5) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuç belgesi.
6) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge
7)Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
8) Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesi aslı,
9) Öğrenim vizesi bulunan pasaportun fotokopisi ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan ikamet tezkeresinin fotokopisi (ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden yükseköğrenime başlama hakkı kazanan yabancıların çocukları, pasaportlarında öğrenim vizesi aranmadan mevcut ikamet tezkereleri ile kayıt yaptırabilirler),
10) Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,
11) Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz, (Katkı Payı İçin Tıklayınız.)
12)Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan adaylarda aranacak maddi güvence miktarı
(Adınıza açılacak olan hesapta katkı payının 4 katı kadar para bulundurulduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi)
13) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması veya kayıt belgesi (TÖMER’e kayıt yaptıran öğrencilerin fakülte/yüksekokullardaki kayıtları bir öğretim yılı için dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diplomasını ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Kur sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez).
Not:Genel Sağlık Sigortası : Kayıt yaptıran öğrenciler üç ay içinde Yabancı Kimlik Numaraları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmadıkları takdirde Türkiye’deki hiçbir sağlık kuruluşundan yararlanamayacaklardır.
Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış beyanda bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt hakları iptal edilir.