INHA Üniversitesi’nde bir ya da iki dönem boyunca değişim öğrencisi oalrak bulunmak isteyen öğrenciler Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüüğü ile temasa geçebilirler. Başvurularla ilgili detaylar için
https://itislink.inha.ac.kr/ipsiIExchange/IIE61001/ApplyLoginFGrd.aspx
http://eng.inha.ac.kr/intro/non_degree_programs.asp