Lisans ve Ön Lisans programlarına başvurular:

Ankara Üniversitesi yurtdışından ön lisans ve lisans programlarına kabul ve kayıt işlemleri “Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yabancı Uyruklu Ofisi” tarafından yürütülmektedir.

Web: oidb.ankara.edu.tr

 

Üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarına başvurularında kullanılacak sınavlar (2021 yılı için geçerlidir): KABUL EDİLEN SINAVLAR

Ayrıca Türkiye Bursları programı üzerinden de başvurular yapılabilmektedir. https://turkiyeburslari.gov.tr/tr