İKİLİ PROTOKOLLER KAPSAMINDA YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ GELMESİ İÇİN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

  • Üniversitemize değişim öğrencisi olarak bir öğrencinin gelebilmesi için öncelikle iki üniversite arasında öğrenci değişimine imkan sağlayan bir işbirliği protokolünün imzalanmış olması gerekmektedir. (Güncel protokoller listesine Dış İlişkiler Koordinatörlüğü sayfasından ulaşılabilir)
  • Öğrencinin geleceği üniversite ile Üniversitemiz arasında işbirliği protokolü yoksa Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü ile temasa geçilmelidir.
  • Protokol var ama aktif olarak kullanılmıyorsa, öğrenci değişimini aktif hale getirecek ek protokolün imzalanması için yine Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile temasa geçilmelidir.
  • Üniversitemize işbirliği protokolleri kapsamında gelecek/gidecek öğrencilerin, bireysel başvuruları kabul edilmemekte olup, başvuruların gelecek öğrenciler için üniversiteler aracılığıyla, gidecek öğrenciler için fakülte aracılığıyla Koordinatörlüğümüze yapılması gerekmektedir.
  • İkinci adım olarak Koordinatörlüğümüz, aday öğrencilerin başvurularını ilgili bölüme yönlendirmekte ve olur görüşü almaktadır.
  • Bölümün öğrenciyi uygun bulması durumunda davet mektupları hazırlanarak öğrencilere iletilmektedir.
  • Gelen öğrencilerle ilgili kontenjanlar ilgili protokole ve karşılıklılık esasına göre belirlenmektedir.
  • Üniversitemizden giden öğrencilere sağlanan imkanlar çerçevesinde üniversitemize gelen öğrencilere ücretsiz konaklama ve TÖMER Dil Kurslarına katılma imkanı da sağlanmaktadır.