İngilizce Yüksek Lisans Programları

EnstitütüsüAnabilim DalıTürü İletişim
Sosyal Bilimler EnstitüsüSu Politikaları ve Güvenliği
Tezli Yüksek Lisanshttp://gradsocialsci.en.ankara.edu.tr/
Sosyal Bilimler EnstitüsüSu Politikaları ve Güvenliği Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisanshttp://gradsocialsci.en.ankara.edu.tr/
Sağlık Bilimleri EnstitüsüFarmasötik Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisanshttp://sagbilens.ankara.edu.tr/en/AnaBilimDallari-Department-of-Pharmaceutical-Chemistry-21.html
Sağlık Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri)Tezli Yüksek Lisanshttp://sagbilens.ankara.edu.tr/en/AnaBilimDallari-Physical-Education-and-Sport-40.html