Doktora

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 1. Mezuniyet transkripti (Noter onaylı tercümesi ile birlikte).
 2. Mezuniyet belgesi (Noter onaylı tercümesi ile birlikte).
 3. Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan Denklik Belgesi.
 4. Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yıl içerisinde TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı sonuç belgesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans, yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 5. ALES Sayısal en az 70 puan olmalıdır. Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan(“Graduate Record Examination” (GRE)(Genel) “Graduate Management Admission Test” (GMAT) sınavından) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır.
 6. Yabancı Dil Belgesi. ÜDS veya KPDS den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış ÜDS ve KPDS puanına muadil puan gerekmektedir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
 7. 2 Adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş  olmalıdır.)
 8. Nüfus Cüzdan fotokopisi. (Onaylı)

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin:

Web: http://biotek.ankara.edu.tr/

Adres: Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi,
Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası, L Blok 2. Kat, 06830, Gölbaşı-ANKARA
Tel: +90 312 600 01 49-50
Faks:+ 90 312 600 01 51

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 1. Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği.)
 2. Mezuniyet Transkripti (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet.)
 3. ALES Belgesi (son üç yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliği olan eşdeğer belgeler (GRE, GMAT).
 4. Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TÖMER) Türkçe sınavını başarmaları gerekir.
 5. Doktora programı için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden, YDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması gerekmektedir.)
 6. Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yüksek öğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.
 7. 2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş olmalıdır.)
 8. Pasaport aslının ve Türkçe çevirisinin onaylı örneği
 9. 1 adet yarım kapaklı karton dosya.

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin:
Web : http://www.egitim.ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Eğitim Bilimleri Fakültesi 3. Blok 3. Kat ATAUM Karşısı ) Cebeci Yerleşkesi Cebeci / ANKARA
Telefon : +90 312 362 99 06 / +90 312 363 33 50 (5315)-(5316)-(5309) (Öğrenci İşleri)
Faks : +90 312 362 73 97
e-posta : ebens@education.ankara.edu.tr

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 1. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploması (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).
 2. Not Ortalaması en az 3/4 olan Transkript Belgesi (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).
 3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için en az C1 seviyesini gösteren TÖMER Belgesi (Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimi görmüş olanlar muaf tutulacaktır).
 4. Son üç yıl içinde girilmiş ALES Sınavı Belgesi ya da GMAT-GRE gibi uluslararası sınav sonuç belgesi (şu anda yürürlükte olan mevzuata göre bu sınavlara sadece giriş şartı aranmakta olup, herhangi bir puan sınırı aranmayacaktır).
 5. Doktora öğrenimi yapacak adaylar kendi anadilleri dışında ÜDS-KPDS-TOEFL- IELTS gibi YÖK tarafından kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça)  sınavlardan alınacak sonuç belgesi (ÜDS ve KPDS için en az 55 ve diğer sınavlardan  alınacak puanların ise bu puana denk gelen ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında  bulunan karşılıkları).

–  Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kuruluna giderek almış oldukları diplomaların denkliklerinin olup olmadıkları öğrenilmeli, daha sonra başvuru belgeleri ile başvuruda bulunulacak Anabilim Dalı Başkanlığına gidilerek Anabilim dalı Başkanları ile ön görüşme yapmaları gerekmektedir.

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin:

Web: http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İrfan Baştuğ Cad. 06110 Dışkapı-Ankara

Tel: +90 534 615 51 65

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 1. Diploma. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları için) veya denklik belgesi başvuru yazısı.
 2. Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.
 3. ALES sonuç belgesi.
 4. Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)‟nden Türkçe diploması.
 5. Doktora programlarına başvuracaklardan ana dilleri dışında İngilizce/ Fransızca/ Almanca dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den 60 puan almış olmak.
 6. Öğrenim vizesi.
 7. Pasaport fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi.
 8. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin onaylı fotokopisi.

* Yukarıdaki belgelerin bir dilekçe ile Enstitüye tesliminden sonra, anabilim dalı uygun görüşü alınarak yabancı uyruklu öğrenci “Bilim Sınavına” alınır. Sınavda başarılı bulunan öğrencinin kaydı yapılır.

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin:

Web: http://www.sagbilens.ankara.edu.tr/

E-mail:  health@ankara.edu.tr

Adres: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dışkapı Yerleşkesi, İrfan Baştuğ Caddesi
06110 Dışkapı – ANKARA

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri).
 2. Not Ortalaması en az 3/4 olan Transkript Belgesi (transkript). Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi.
 3. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesi aslı veya onaylı örneği.
 4. Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter onaylı örnekleri.
 5. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
 6. 55 ÜDS veya eşdeğer sınav (KPDS/TOEFL) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı
 7. TÖMER Türkçe sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (TÖMER’den alınacak ADP C1 seviyesinde olduğunu belirten belge)
 8. Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı örneği.
 9. Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (başı açık ve sakalsız 4.5 x 6 cm.).
 10. Başvuru dilekçesi

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin:

Web: http://sosbilens.ankara.edu.tr/

Adres: Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi
M Blok 06830 Gölbaşı/ANKARA

Tel: + 00 90 0 (312)  600 01 00-09 (Santral)