Kütüphaneler

Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri

Bütün Fakültelerimizde kütüphane bulunmaktadır.Kütüphanelerimizin merkezileştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Fakültelerimizde bulunan kütüphanelerimizden bazıları şunlardır;

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi

06100, SIHHİYE/ ANKARA
Tel: + 90 (0312) 310 32 80 (pbx)

Ankara Üniversitesi Muhlis Erkmen Kütüphanesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanlık Binası, DIŞKAPI/ ANKARA
Telefon:+ 90 (312) 347 34 91

Ankara Ünviversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi

Cemal Gürsel Caddesi, CEBECİ/ ANKARA
İletişim Adresi : Uzm.Coşkun TARLAKAZAN
Telefon : 595 12 51
E-Posta : tarlakaz@politics.ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi

Cemal Gürsel Caddesi, CEBECİ/ ANKARA
İletişim Adresi : Fuat Türker
E-posta: turker@law.ankara.edu.tr
Telefon:595 5299/2299

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Cebeci Yerleşkesi, Cemal Gürsel Cad.,
06590, CEBECİ/ ANKARA
Tel: +90 (312) 363 33 50(10 Hat)

Çevrimiçi olarak tarama yapabileceğiniz sayfalar ;

E-KÜTÜPHANE

ÇEVRİMİÇİ KATALOG

Kütüphaneler Hakkında Genel Bilgi