Tarihçe

Ankara Üniversitesi, Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin öğretilerine ve devrimlerine temel kurmak, güçlenmesini ve daha geniş alana yayılmasını sağlamak için; modern toplum, bilim ve aydınlanmanın itinayla korunduğu prensiplere dayalı olarak kurulmuştur. Yüksek öğretim alanında genç Cumhuriyet’in ilk ve en etkileyici performanslı yüksek öğretim kurumları şunlardır: Hukuk Fakültesi (1925), laik ve demokratik cumhuriyet hukukunun yeni düzenini sağlayacak hakimler yetiştirmek üzere; Teknoloji Enstitüsü (1933), Türk tarımının modernizasyonu için; Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (1935), Zengin Anadolu kültürü üzerinde araştırma yapmak, dil ve kültür arasında köprü kurmak için kurulmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi (1936), 1859’dan beri Mekteb – i Mülkiye adı altında üst düzey kamu yöneticileri yetiştirmiş, sonradan Atatürk’ ün direktifiyle Ankara’ya taşınmıştır. Bu okulların yanı sıra, hazırlık aşaması olarak kurulmuş okullardan da bahsedilmesi gerekir. Bunlar Tıp ve Fen Fakülteleridir.

 

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (1925), Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi (1935), Bilim Fakültesi (1943) ve Tıp Fakültesi (1945) bir çatı altında toplanarak, resmi olarak 1946 yılında kurulmuştur. Üniversite daha sonra, 1948 yılında Ziraat ile Veteriner Fakültelerini de bünyesine katmıştır. 1949 yılında İlahiyat Fakültesi, 1960’da Eczacılık Fakültesi, 1963’te Diş Hekimliği Fakültesi, 1965’te Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1965’de İletişim Fakültesi kurulmuştur.

 

Bugün Ankara Üniversitesi, 14 fakülte, 12 enstitü, 11 yüksekokul ve 34 araştırma merkezi ile saygın bir üniversitedir. şu anda 3720 yüksek nitelikli akademik personel Ankara Üniversitesi’nde çalışmaktadır. üniversite sunduğu eğitimin yanı sıra Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, Ziraat ve hemen hemen sosyal bilimlerin her alanında üstün kalitede çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.