Kayıt hakkı kazananların listesine http://oidb.ankara.edu.tr/?p=14179 adresinden ulaşabilirsiniz.